Advarsel!

Pt. understøtter denne side ikke Internet Explorer 7, opdater til Internet Explorer 9+ eller brug en anden browser såsom Chrome, Firefox, Safari eller Opera.


Topdanmark Forsikring A/S
Project execution consultant
Borupvang 4
2750 Ballerup
Opslået 06-04-2020 12:48
Topdanmark Forsikring A/S

-12 Dage tilbage


Rekrutterings perioden er forbi!

Project Execution Consultant

Kan du sikre effektiv eksekvering i projekter på tværs af et komplekst projektlandskab? 

Har du stor erfaring med projektledelse, og er du klar til et større og bredere ansvar, så har du en super mulighed lige nu. I en ny rolle som projekt- og programdirektørens forlængede arm bliver du center of excellence, i forhold til at sikre udviklingseffektivitet og høj kvalitet på tværs af programmer og projekter. Jobbet giver dig store muligheder for læring og udvikling i kombination med stor indflydelse, og chancen for virkelig at se mærkbare resultater af din personlige indsats.  

Topdanmark har ambitiøse mål. I fremtiden vil vores konkurrenceevne blive defineret af evnen til at kombinere kundeforståelse med teknologiske muligheder, og et stærkt fokus på udførelse. Dette vil radikalt ændre service- og driftsmodellerne, og involvere hele virksomheden. Topdanmark forventer at optimere og automatisere betydelige mængder arbejde, der behandles manuelt i dag via teknologi og digitale værktøjer. 

Analyser, beslutningsgrundlag, rapportering, præsentationer… 

Grundlæggende handler dit job om at sikre, at vi arbejder så smart og effektivt som muligt med fokus på at identificere og implementere best practices samt eliminere suboptimering. Alt, hvad du gør, skal enten helt konkret styrke vores beslutningsgrundlag og/eller skabe en positiv ændring. Herunder er du med til at tilvejebringe store dele af grundlaget for markante forretningskritiske beslutninger, fx om et projekt skal lukkes ned. Du skal bruge din store projekterfaring til at analysere vores projektportefølje og på den baggrund i nogle tilfælde coache projektledere, og i andre tilfælde udarbejde indstillinger til den mest effektive vej frem. Du skal aktivt promovere og være ankerperson for en mere effektiv tilgang til eksekvering i hele Topdanmarks organisation. Du kommer til at arbejde tæt på projekt- og programdirektøren, og får dermed også stor indflydelse på de tværgående strategiske opgaver, hvor du forventes at bistå med at udforme præsentationer, beslutningsgrundlag samt andre tværorganisatoriske opgaver. Dine primære opgaver bliver at: 

 • Skabe og vedligeholde overblik på tværs af programmer og projekter – projekt road map 
 • Analysere og evaluere projekter – med tilhørende konklusioner og anbefalinger til ændringer 
 • Opstille metrikker så vi kan måle på effektiviteten i projekterne 
 • Identificere best practices og få dem gjort til gængs metode – optimering af projektmodellen 
 • Udarbejde og præsentere indstillinger i forskellige beslutningsfora 
 • Assistere projekt- og programdirektøren med rapportering, præsentationer, analyser etc.  
 • Oplære nye medarbejdere i projektmodellen og vedligeholde tilhørende undervisningsmateriale 
 • Styrke Topdanmarks eksekveringsevne, herunder gennem indførsel af agile metoder 

Skal du lykkes, skal du kunne navigere sikkert i en kompleks matrixorganisation og herunder kunne skabe gode relationer til et meget bredt udsnit af personer fra udførende specialister over projektledere til ledere på alle niveauer. Vi ønsker ikke en controlling funktion men en funktion der gennem aktiv coaching driver en styrkelse af vores eksekveringsevne. Det kræver gode samarbejdsevner og vilje til at gå forrest, samt en stor forretningsindsigt og økonomisk forståelse.  

+5 års erfaring som projektleder i agilt udviklingsmiljø 

Vi leder efter dig, der har energien og viljen til at få ting til at ske. Dig som med dine sociale evner og dit smittende engagement kan få andre med uden, at du har det formelle ledelsesansvar. Du er derfor også rigtig god til at kommunikere, så alle ved: hvorfor, hvad der skal ske, hvordan, og hvad hver enkelt deltager har ansvar for. Du får selvfølgelig også brug for al dit overblik, og din tilhørende evne for at se tværgående sammenhænge. Derudover rummer dit CV: 

 • En videregående uddannelse på minimum bachelor-niveau 
 • Minimum 5 års erfaring som projektleder inkl. erfaring med at udvikle metoder og modeller 
 • Projektlederuddannelse / certificeringer inden for agil projektledelse 
 • Solid erfaring med agile udviklingsmetoder og leverancestrømme ift. traditionelle projekter 
 • Solid erfaring med rapportering, udarbejdelse af beslutningsoplæg, præsentationer etc.  
 • Gerne kendskab til den grundlæggende forretningsmodel inden for forsikring og pension 


Rekrutteringsprocessen er digital. Det betyder, at du IKKE skal skrive en tidskrævende skriftlig ansøgning. Du skal blot besvare de uddybende spørgsmål, som du finder ved at klikke dig videre herfra. Det tager som regel kun 10 minutter at søge et job – og du ved kort tid derefter, om du har mulighed for at gå videre i processen. Så tryk på “GO”. Det er hurtigt og enkelt!

Lidt om Topdanmark:

Topdanmark er et af landets største forsikrings- og pensionsselskaber. I mere end 100 år har vi hjulpet vores kunder med at passe på det, der betyder mest. Med at forebygge og begrænse skader. Med at sikre økonomisk tryghed før og efter pensionsalderen. Til gavn for både mennesker og miljøet. Det gør os til en attraktiv virksomhed – ikke kun for vores kunder, men også for vores medarbejdere, aktionærer og verden omkring os.

Lidt om kundeservice i Topdanmark:

Kundeservice består af ca. 500 medarbejdere som betjener både cpr. og cvr. kunder fordelt på privat-, erhverv-, landbrug-, og liv og pensions kunder. Vi håndterer årligt ca. 2.000.000 kundehenvendelser fordelt på mange forskellige kanaler. De er fysisk placeret i Ballerup, Viby J, Vejle og Herning.

Lidt om Topdanmark:

Et move, der er mere dig!
Hele mennesker gør ikke noget halvt, og vores fokus på sundhed giver dig energi til at præstere bedre. Du får en sjovere arbejdsdag, fordi du møder mere udvikling, ansvar og gode kundeoplevelser. Og så har vi en ledelse, der formidler det seriøse med et glimt i øjet, og som har mod til at teste nye idéer og holde fast i det, der virker. Vi er hele Danmarks forsikrings- og pensionsselskab, og vi er ikke bare modigere, sjovere og sundere i Topdanmark. Vi er mere dig!