ASA
2 jurister til Grønlands Selvstyre
3900 Nuuk Opslået 08-10-2021 20:51
ASA

-36 Dage tilbage


Rekrutterings perioden er forbi!

Kom og bliv en del af et dynamisk team

Er ansættelsesret noget for dig? Er du god til at rådgive og konfliktløse i personalespørgsmål? Vil du være med til at forhandle overenskomstaftaler?
 

Vi søger på vegne af Økonomi- og Personalestyrelsen under Grønlands Selvstyre,2 jurister, hvor der for den ene lægges vægt på personalesagsbehandling og den anden lægges vægt på forhandling og fortolkning af overenskomster. Der vil for den rette erfarne kandidat være mulighed for ansættelse som specialkonsulent/chefkonsulent. Stillingerne er i Nuuk og der er tilknyttet personalebolig samt dækning af flytteomkostninger.

Om stillingerne
Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen rådgiver centraladministrationen i personaleretlige spørgsmål og vedligeholder, fortolker og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler på vegne af Selvstyret og de grønlandske kommuner. Aftalerne er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle løn- og ansættelsesvilkår og har en vis kompleksitet.

Dine hovedopgaver som jurist - overenskomster

 • Rådgivning og fortolkning i forhold til overenskomster, tjenestemandslovgivningen samt øvrige love, bekendtgørelser og cirkulærer inden for det ansættelsesretlige område
 • Forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster på vegne af det offentlige Grønland
 • Medvirke til forenkling af aftaler og overenskomster
 • Håndtering af voldgifts- og retssager i samarbejde med husets advokat


Dine hovedopgaver som jurist - personalesager

 • Juridisk rådgivning af ledere i Grønlands Selvstyre om løn- og ansættelsesvilkår
 • Udfærdigelse af ansættelsesretlige skrivelser samt vejledninger og udfærdigelse af retningslinjer på området
 • Udarbejdelse af personalepolitikker
 • Undervisning af medarbejdere og ledere i Grønlands Selvstyre i grundlæggende forvaltningsret og ansættelsesret
 • Varetagelse mæglingsmøder blandt andet i forbindelse med disciplinærsager, fratrædelsesaftaler og uenighed


Der kan efter behov, interesse, kompetence og udviklingsønsker aftales tilpasninger i opgaverne mellem de to stillinger ligesom, at der kan forekomme overlap.
Du har/er:

 • Cand. jur./Cand.merc.jur med fokus på arbejdsretten, eller har anden relevant uddannelse/erfaring på området
 • God til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger
 • Ikke bange for at tage en udfordring op og følge den til dørs
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på et højt niveau
 • God talforståelse og forståelse af juridiske/økonomiske risici
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
 • Diplomatisk, serviceminded og venlig af natur


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job med personlige og faglige udviklingsmuligheder
 • Fleksibelt arbejdsmiljø og tværfaglig sparring
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • En uformel omgangstone og gode kolleger

 

Om organisationen
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen servicerer hele centraladministrationen. Personaleafdelingen består af en blanding af jurister og konsulenter som håndterer det samlede sagskompleks fra forhandling og fortolkning af overenskomster til den praktiske håndtering af personalesager.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen og deres værdier her: www.asa.gl


Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til personale- og forhandlingschef Frederik Schmidt på e-mail fsch@nanoq.gl

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 23. oktober 2021Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

BEMÆRK, at tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Styrelsen ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

 

Rekrutteringsprocessen er digital. Det betyder, at du IKKE skal skrive en tidskrævende skriftlig ansøgning. Du skal blot besvare de uddybende spørgsmål, som du finder ved at klikke dig videre herfra. Det tager som regel kun 10 minutter at søge et job – og du ved kort tid derefter, om du har mulighed for at gå videre i processen. Så tryk på “Ansøg”. Det er hurtigt og enkelt! Bemærk; Hvis du indkaldes til samtale, vil første samtale foregå via Zoom/Teams.

Rekrutteringen varetages af Speedrecruiters.gl og vi følger dig de første 6 måneder i jobbet.

At arbejde i Grønland

Grønland er i rivende udvikling og vi har brug for dygtige kollegaer på rejsen. Vi tager godt imod dig og sørger for at du hurtigt er oppe i gear.

Her forener vi det moderne med gamle dyder. Luften er klar, natur, fjelde og hvaler er tæt på og fremtidsudsigterne er lyse som midnatssolen en sommeraften.

Se video her

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job