Recruitio er fremtidens paradigme når det gælder search og rekruttering
Teamet
Michael Lunderskov
Michael Lunderskov (CEO/CCO/Founder) er uddannet cand.merc. fra CBS og er en innovativ og visionær leder med stor erfaring inden for strategisk planlægning, konceptudvikling, salg og marketing i såvel danske som internationale virksomheder.
Michael Lunderskov
Christian Raith
Christian Raith
Christian Raith (COO/CIO) er cand.scient.oecon fra Københavns Universitet og har tidligere været ansat hhv. 12 år i SimCorp og 10 år i Nordea i forskellige ledelsespositioner. Christian er en senior leder med dyb indsigt i transformations- & eksekverings-ledelse. Han har stor erfaring i at designe og implementere nye operating-models samt i at etablere efficiente IT eksekverings-setup.

Hvorfor bruge Recruitio?

Vi matcher kvalificerede og kompetente kandidater med virksomheder, der har brug for netop de egenskaber og talenter, der søges efter. Recruitio er bedst på det område. Her er hvorfor:

Du sparer tidSom virksomhed sparer du op til 70% af den tid du normalt bruger på en rekrutteringsproces

System genereretKandidater behandles uden nogen som helst form for BIAS.

Du får flere og bedre kandidater.Ingen BIAS, kun evaluering baseret på dine faktuelle kvalifikationer, kompetencer og dine relevante erfaringer

At finde den rigtige kandidat til et job kan være en udfordring. Manuel gennemgang af snesevis af ansøgninger er enormt tidskrævende og dermed ofte værdibegrænsende. Jo længere vi kommer igennem læsningen af bunken af ansøgninger, des større er sandsynligheden for at vi blander informationer sammen og foretager overspringshandlinger.Det er meget uheldigt. Især for de kandidater, der ligger nederst i bunken. Vi risikerer at miste kvalificerede ansøgere ved at få inviteret kandidater ind til en samtale, som ikke er helt så kvalificerede til jobbet, som andre. I værste fald får vi fejlansat en medarbejder til stor frustration for alle involverede parter. Fejlansættelser er ikke blot dyre, rent økonomisk og tidsmæssigt, men kan også betyde høj omsætningshastighed af medarbejdere, tabte ordrer og kan i sidste ende være med til at skade din virksomheds- og medarbejderkultur.
Recruitio er en unik digital rekrutteringsløsning, som hjælper dig med at finde de helt rigtige medarbejdere, enkelt, overskueligt og på ligeværdige vilkår. Alle kandidater får den samme kvalitetsmæssige ”vurdering” via Recruitio rekrutteringssystemet.
Ved at anvende Recruitio rekrutteringssystemet, bliver kun de bedst egnede kandidater udvalgt og inviteret til et personligt møde. Dette sikrer at kandidaterne nemt, sikkert og effektivt bliver ledt gennem kvalificeringsprocessen. Baseret på den enkelte virksomheds unikke præferencer til jobbet og behov for kvalifikationer, vælges de bedste kvalificerede kandidater til endeligt interview hos virksomheden. Det er nemt og effektivt – for alle parter – da tiden kun bruge på de rigtige kandidater.
Referencer